+420 602 527 466 info@jbconsulting.cz
FIREMNÍ ROZVOJ

Komplexní audity

Potkejte se s realitou

Nechte si vyhodnotit aktuální stav firmy a navrhnout konkrétní řešení problematických bodů.

Navrhneme vám komplexní systém auditních otázek a jejich vyhodnocování nebo nabídneme revizi či aktualizaci stávajícího systému. V případě potřeby společně s vámi definujeme podpůrné projekty či vzdělávání.

Provádíme

Audity Systému řízení štíhlé výroby Organizace pracoviště
Vizuální řízení a Shop floor management
Flow management
Total productive management
Řízení kvality
Service management
Audity change managementu Vývoj podnikové kultury a firemních hodnot
Performance management
Školení a trénink
HR procesy
Systém odměňování
Audit týmové práce Plnění týmových kvartálních cílů
Produktivita týmu – týmový výkonový ukazatel
Úroveň týmového setkání
Vedení týmu
Pravomoci a kompetence týmu
Vizualizace na úrovni týmu
Způsob řešení problémů a komunikace v rámci týmu
Vědomostní úroveň týmu
Metody a nástroje využívané týmem
Kreativita týmu
Audity šité na míru Vytvoříme komplexní auditní systém přímo na míru vaší firmě.

Audity Systému řízení štíhlé výroby

 • Organizace pracoviště
 • Vizuální řízení a Shop floor management
 • Flow management
 • Total productive management
 • Řízení kvality
 • Service management

Audity change managementu

 • Vývoj podnikové kultury a firemních hodnot
 • Performance management
 • Školení a trénink
 • HR procesy
 • Systém odměňování

Audit týmové práce

 • Plnění týmových kvartálních cílů
 • Produktivita týmu – týmový výkonový ukazatel
 • Úroveň týmového setkání
 • Vedení týmu
 • Pravomoci a kompetence týmu
 • Vizualizace na úrovni týmu
 • Způsob řešení problémů a komunikace v rámci týmu
 • Vědomostní úroveň týmu
 • Metody a nástroje využívané týmem
 • Kreativita týmu

Audity šité na míru

Vytvoříme komplexní auditní systém přímo na míru vaší firmě.

Ing. Jana Brathová, Ph.D.

Ing. Jana Brathová, Ph.D.

Chci audit

Vyberte z nabídky

6 + 12 =

PULL MIND ®

Pull systémy

 

NE ANO
demotivace pozitivní motivace
nespolupráce efektivní spolupráce
nezodpovědnost zodpovědnost
strnulost a neochota ke změně ochota ke změně
NE ANO
plýtvání štíhlé procesy
neodbornost profesionalita
nekvalita stabilní kvalita
finanční ztráty úspory a zisky

Pull systémy

 

NE ANO
plýtvání štíhlé procesy
neodbornost profesionalita
nekvalita stabilní kvalita
finanční ztráty úspory a zisky

Podnik není stroj

Kdyby byl, stačilo by okopírovat stejné technologie a metodiky, aby firmy dosahovaly stejných výsledků. Rozdíl je v lidech.

Využití lidského potenciálu je největší konkurenční výhoda. Je třeba se posunout od řízení podniků jako strojů k vnímání firmy jako „žitého“ organismu.

Základem efektivních a štíhlých procesů je odstraňování plýtvání na principu tahu (Pull system). Aby změny v procesech pracovníci

navrhovali a realizovali, potřebují nejprve změnit svůj postoj, návyky a dosavadní způsob myšlení (Pull mind®).

Cestou k rovnovážné realizaci „žitého“ podniku je management vztahů:

- umění efektivního rozhodování

- práce se zpětnou vazbou

- rovnováha akce a reakce

- rovnováha specializace a spolupráce

- rozvíjení osobností i systému vztahů v podniku