+420 602 527 466 info@jbconsulting.cz
GDPR

Ochrana osobních údajů

  1.  Společnost Ing. Jana Brathová JB Consulting se sídlem Cítov 245, PSČ 27704, IČ 44558139, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 56682, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
   • jméno,
   • emailovou adresu,
   • telefon.
  2. Všechny tyto údaje (jméno, emailová adresa, telefon) jsou zpracovávány za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Výše uvedené osobní údaje budou společností Ing. Jana Brathová JB Consulting zpracovávány po dobu jednání o zakázce mezivámi a společností Ing. Jana Brathová JB Consulting, nejdéle však 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  3.  

  4. Zpracování osobních údajů provádí Ing. Jana Brathová JB Consulting, který je správcem osobních údajů. Získané osobní údaje však pro společnost Ing. Jana Brathová JB Consulting mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Ing. Jana Brathová JB Consulting nevyužívá.
  5.  

  6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat vymazání výše uvedených osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
   údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.