Projekty štíhlé výroby

Navrhujeme projekty s cílem realizovat koncepci Štíhlého podniku orientovanou na zákazníka a jeho potřeby. Cílem projektů štíhlé výroby je zajištění spokojenosti zákazníka při nízkých nákladech (konkurenční cenou), při vysoké kvalitě a při flexibilní a rychlé reakci na jeho potřeby. Aby podniky mohly dosáhnout tohoto cíle, potřebují k tomu vytvářet své vlastní podnikové systémy řízení (Lean Management Systems). Tyto podnikové systémy jsou založeny na principu hledání a odstraňování plýtvání (Muda) – všech činností, jež přidávají náklady k výrobku nebo ke službě, aniž by zvyšovaly jejich hodnotu.

Plýtvání vede ke zvýšeným nákladům, neefektivnímu využití technologie, vysokým zásobám a rozpracované výrobě, zmetkovitosti, skluzům v plánu a pozdním dodávkám zákazníkovi. Lze jím nazvat všechny činnosti, které si zákazník neobjednal, neuznává jako hodnotu a tudíž nezaplatí. Podnik ale tyto činnosti zaplatit musí. Plýtváním jsou tedy prostředky, které tak podnik „vyhazuje do koše“.

Projekty štíhlé výroby obsahují proškolení managementu a týmů, vytvoření projektu pro pilotní proces, stabilizaci a standardizaci nového stavu a implementaci na další úseky/pracoviště.

Zaměření projektů:


Management změny

vize, mise, strategie, řízení podle cílů

Plýtvání

8 typů plýtvání, mapa plýtvání, PDCA, A3 report

Stabilizace procesů

5S, TPM, SMED, OEE, Shop floor management

Value stream mapping

Mapa současného stavu, mapa budoucího stavu, akční plán, implementace

Total flow management

Kanban, Supermarket, Levelling, TOC

Total Quality Management

Jidoka, systém řízení kvality

Kaizen

Systém individuálního zlepšování a Týmové workshopy

Process mapping

zlepšování procesů v administrativě/ informačních tocích

Projekty šité na míru


Zaujalo Vás některé z témat a chcete připravit dle vašeho zadání projekt štíhlé výroby pro vaši firmu? Kontaktujte nás.