Manažerská škola pro jednotlivce

"Lidé mají skrytý potenciál, který nevyužíváme, protože se tímto směrem nedíváme"

 • Smysl manažerské školy

= poskytnout účastníkům nový pohled na vedení a řízení lidí, ale především na sebe samého

Studium přináší nové cesty vedoucí k odstraňování PLÝTVÁNÍ LIDSKÝM POTENCIÁLEM, které vyplývají z odhalování skrytých částí tohoto potenciálu.

 • Cíl studia

= objevit nové možnosti odstraňování plýtvání lidským potenciálem, a to odhalováním jeho skrytých částí

= překročit vlastní limitující představy o sobě i o druhých

= lepší fungování ve vztazích s podřízenými, nadřízenými i kolegy, nový pohled na řešení konfliktních situací, na zaměstnance a vyrovnané vztahy

 • Pro koho je studium určeno:
  • pro vrcholové manažery
  • pro majitele a vlastníky firem
  • pro manažery vyššího managementu
  • pro manažery středního managementu

 

 • Přínos

= rozpoznat a využít lidský potenciál a jeho rezervy

= začít pracovat s nástrojem pro hledání skutečných potřeb

= aktualizace mapy chování a realizace konkrétních změn v praxi

Manažerská škola 1- obsah:

Jak mít vyrovnané vztahy

Já a moje spokojenost

Proč nás zaměstnanci neposlouchají?

Já a moje rovnováha

Jak ovlivnit ostatní

Já a moje závazky

Co dělat, když metody po čase nefungují?

Já a moje energie

Čísla, data, fakta - a stále něco chybí

Já a moje tělo

Neřešte stále stejné problémy

Já a moje vztahy, interakce, konflikty

Forma studia:

Půlroční studijní program zahrnuje 6 bloků, které na sebe navzájem navazují. Každý blok trvá 2 dny, celkový počet studijních dní je 12.

Metodika obsahuje výklad a skupinovou diskusi, příklady a praktická cvičení včetně pohybových aktivit.

Cílem studia jsou praktické výstupy pro každého účastníka a jejich realizace v praxi.

Účastníci získají nové znalosti a zkušenosti:

 • Jak plně využít potenciál svých podřízených i sebe sama k růstu
 • Jak se efektivně rozhodovat
 • Jak neřešit stále stejné konflikty
 • Jak využívat všech svých zkušeností
 • Jak řídit tým ke své vlastní spokojenosti
 • Jak pracovat s firmou jako s „žitým organismem“

Lektorky: Ing. Jana Brathová, Ph.D. a Irena Mikešová

Manažerská škola 1 – termíny:

Jak mít vyrovnané vztahy

18. – 19. 10. 2017

Proč nás zaměstnanci neposlouchají?

08. – 09. 11. 2017

Jak ovlivnit ostatní

06. – 07. 12. 2017

Co dělat, když metody po čase nefungují?

10. – 11. 01. 2017

Čísla, data, fakta - a stále něco chybí

07. – 08. 02. 2018

Neřešte stále stejné problémy

07. – 08. 03. 2018

Místo konání manažerské školy:

Kongresové centrum
HOTEL OLYMPIONIK
Bezručova 3819
276 01 Mělník

Cena:

Každý studijní program obsahuje 12 studijních dní. Celková cena (= 6 studijních dvoudenních bloků) je 64.800,-Kč (bez DPH).

Záloha ve výši 32.400,- Kč (bez DPH) je splatná při přihlášení účastníka, doplatek ceny po ukončení 3. studijního bloku.

Cena zahrnuje náklady na 2 lektorky, podkladové materiály v tištěné formě a organizační náklady. V ceně je zahrnuto stravování účastníků během vzdělávacího dne (dopolední coffee break, oběd, odpolední coffe break).

Pro účastníky nabízíme možnost ubytování v hotelu Olympionik, jehož součástí je i kongresové centrum, kde se Manažerská škola koná. Ubytování není zahrnuto v ceně. studijního programu.

POZOR NOVINKA ! Na 1. kurz cyklu se můžete přihlásit i samostatně!        Cena 1. kurzu je 10.800,- Kč ( bez DPH).

Po absolvování lze doobjednat dalších kurzy.

Vzdělávání šité na míru

Zaujalo Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání? Chcete připravit vzdělávací program pro větší skupinu zaměstnanců své společnosti? Kontaktujte nás.