Manažerská škola pro firemní týmy

"Lidé mají skrytý potenciál, který nevyužíváme, protože se tímto směrem nedíváme"

Cílem manažerské školy je využití skrytého lidského potenciálu. Využití lidského potenciálu závisí na tom, jak úspěšně pracujeme s naší mapou chování.

Mapa chování = soubor zkušeností, hodnot a vzorců chování, které získáváme od rodičů, předků, učitelů, společnosti … Z mapy chování pro nás vyplývá, co je správné a co ne, jak se v určitých situacích chovat (např. řešení konfliktů – někde se křičí, někde se nemluví…). Podle této mapy se chováme a z ní vyplývají veškeré naše motivace.

Pokud mapu chování neaktualizujeme, zastarává a my se pak v různých situacích nechováme adekvátně, nedaří se nám nalézt vyhovující řešení nebo se nám stejné problémy stále vracejí.

Pro koho je manažerská škola určena


  1. Manažerské týmy – top managementu, středního managementu, výrobního managementu
  2. Projektové týmy – týmy pracující na společném projektu, maticově uspořádané týmy
  3. Pracovní týmy – manažeři či pracovníci jednotlivých oddělení nebo úseků

Přínos


Rychlejší řešení problémů v pracovních vztazích
Lepší schopnost dohody v týmu
Odstranění opakujících se problémů
Využití konfliktů k nalezení inovativního řešení
Orientace na pružnost a pohyb – univerzální dovednosti pro život
Opuštění nefunkčních mechanismů v chování a jednání
Nová metodika – lze ji uplatnit v mnoha různých situacích
Větší individuální přístup ke každému člověku
Nalezení skrytého potenciálu svých podřízených
Nalezení vlastního skrytého potenciálu

Rychlejší a kvalitnější naplnění podnikových cílů

Roční vzdělávací cyklus přímo u klienta


Vzdělávací cyklus zahrnuje:

  • 4 dvoudenní kurzy
  • 4 jednodenní individuální konzultace
  • 1 závěrečný workshop a zpětná vazba

 

Celkový počet vzdělávacích dnů: 12 + 1 závěrečný workshop

Počet účastníků studijního kurzu: 10-12

Lektoři: Ing. Jana Brathová, Ph.D. a Ing. Jan Vašek

Kontaktujte nás


Zaujalo Vás téma? Rádi pro Vás připravíme individuální nabídku a celý program Vám osobně představíme ve vaší společnosti.