Audity

Provádíme Komplexní audity podnikových systémů řízení, Audity jednotlivých oblastí řízení štíhlé výroby, Audity personálního řízení a rozvoje firemní kultury a Audity vývoje Týmové práce. Výstupem auditu je jak detailní vyhodnocení aktuálního stavu, tak definování konkrétních doporučení a dalších kroků. V případě potřeby definujeme společně s klientem podpůrné projekty či vzdělávání.

Pro naše klienty také navrhujeme komplexní systém auditních otázek a jejich vyhodnocování, případně nabízíme revizi či aktualizaci systému, který klient již používá.

Audity se provádějí zpravidla v ročních cyklech.

Zaměření auditů:


Audity Systému řízení štíhlé výroby

 • Organizace pracoviště
 • Vizuální řízení a Shop floor management
 • Flow management
 • Total productive management
 • Řízení kvality
 • Service management

Audity change managementu

 • Vývoj podnikové kultury a firemních hodnot
 • Performance management
 • Školení a Trénink
 • HR procesy
 • Systém odměňování

Audit týmové práce

 • Plnění týmových kvartálních cílů
 • Produktivita týmu – týmový výkonový ukazatel
 • Úroveň týmového setkání
 • Vedení týmu
 • Pravomoci a kompetence týmu
 • Vizualizace na úrovni týmu
 • Způsob řešení problémů a komunikace v rámci týmu
 • Vědomostní úroveň týmu
 • Metody a nástroje využívané týmem
 • Kreativita týmu

Audity šité na míru

Zaujala Vás některá z oblastí témat a chcete připravit dle vašeho zadání nabídku Auditu štíhlé výroby pro vaši firmu?

Kontaktujte nás prosím na info@jbconsulting.cz , jana.brathova@jbconsulting.cz

nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.