Náš přístup

3P graf potenciálu


Podnik není stroj. Kdyby tomu tak bylo, stačilo by jen nakoupit stejné technologie, používat stejné metodiky a podniky by dosahovaly stejných výsledků. Rozdíl je v lidech. Využití lidského potenciálu je proto největší konkurenční výhodou. Cestou k ní je posun od řízení firem jako stroje k práci s firmou jako s „žitým“ organismem.

Chce-li firma úspěšně a dlouhodobě budovat Štíhlý podnik, potřebuje efektivně řídit svoje procesy. Základem efektivních a štíhlých procesů je hledání a odstraňování plýtvání, vytvořené na principu tahu (Pull system).
K tomu, aby změny v procesech pracovníci firmy iniciovali, navrhovali a realizovali, potřebují nejprve změnit svůj postoj, své návyky a svůj dosavadní způsob myšlení (Pull mind®).

K udržení přínosů a výhod a vlastnímu žití Štíhlého podniku je potřeba propojit Štíhlé procesy a myšlení bez plýtvání a rovnovážně jej realizovat v praxi. Tato rovnovážná realizace stojí na umění efektivního rozhodování, práce se zpětnou vazbou, rovnováze akce a reakce, rovnováze specializace a spolupráce, v rozvíjení osobnosti a systému vztahů v podniku. Cestou k rovnovážné realizaci „žitého“ podniku je management vztahů.

Kontaktujte nás