O nás


3p-model-potencialu-1

Podnik není stroj. Kdyby tomu tak bylo, stačilo by jen nakoupit stejné technologie, používat stejné metodiky a podniky by dosahovaly stejných výsledků. Rozdíl je v lidech. Využití lidského potenciálu je proto největší konkurenční výhodou. Cestou k ní je posun od řízení firem jako stroje k práci s firmou jako s „žitým“ organismem.

Více info

Služby


Navrhujeme projekty s cílem realizovat koncepci Štíhlého podniku orientovanou na zákazníka a jeho potřeby. Cílem projektů štíhlé výroby je zajištění spokojenosti zákazníka při nízkých nákladech

Autonomní výrobní či pracovní týmy představují nejefektivnější způsob organizace práce. Týmová práce je založená na společném zapojení, vzájemné spolupráci a zodpovědnosti všech členů týmu při plnění stanovených úkolů a dosahování vytyčených cílů

Provádíme Komplexní audity podnikových systémů řízení, Audity jednotlivých oblastí řízení štíhlé výroby, Audity personálního řízení a rozvoje firemní kultury a Audity vývoje Týmové práce.

Cílem manažerské školy je využití skrytého lidského potenciálu. Využití lidského potenciálu závisí na tom, jak úspěšně pracujeme s naší mapou chování. Z mapy chování pro nás vyplývá, co je správné a co ne, jak se v určitých situacích chovat, z ní vyplývají veškeré 

Naši klienti